KOŠARKA - ŽENSKE
IGRIŠČE: ZUNANJE   KONČNI VRSTNI RED
1 ABANKA VIPA
2 NKBM MARIBOR
Nosilci: 3 BA-CA
1 NKBM MARIBOR 4 DBS
2 ABANKA VIPA 5 BANKA CELJE
3 FACTOR BANKA 6 SKB
4 SKB 7 PBS  
8 FACTOR BANKA
PETEK  SOBOTA  9 PROBANKA
        10 BANKA KOPER
(1)1 NKBM MARIBOR 11 RKB
  NKBM MARIBOR   12 KOROŠKA BANKA
2 BYE 2/0   13 GORENJSKA BANKA
8:30 NKBM MARIBOR
3 KOROŠKA BANKA 2/1  
16:00 PBS    
4 PBS 2/1  
12:00 NKBM MARIBOR
5 DBS 2/1  
16:40 DBS    
6 GORENJSKA BANKA 2/1      
9:10 DBS    
7 BYE 2/1  
  FACTOR BANKA    
(3)8 FACTOR BANKA 2/0 ABANKA VIPA
17:00 2/1
(4)9 SKB  
  SKB  
10 RKB 2/1    
9:50 BA-CA  
11 BANKA KOPER 2/1    
17:20 BA-CA      
12 BA-CA 2/1    
12:40 ABANKA VIPA  
13 BANKA CELJE 2/1
18:00 BANKA CELJE  
14 PROBANKA 2/1    
10:30 ABANKA VIPA  
15 BYE 2/1
18:40 ABANKA VIPA  
(2)16 ABANKA VIPA 2/0
( ) ŠTEVILKE V OKLEPAJIH POMENIJO NOSILCE