DRAGI UDELEŽENCI XXVII. BANČNIH IGER - ŠIBS 2019

Od leta 2019 se rezultati vodijo in hranijo v sklopu nove spletne aplikacije IGRIS, ki jo najdete na naslovu https://www.igris.si/sibs2019/

ORGANIZACIJSKI ODBOR ŠIBS