DRAGI UDELEŽENCI XXVII. BANČNIH IGER - ŠIBS 2019

KER SE PRIJAVE ŠE NISO ZAČELE PORTAL ŠE NI NA VOLJO.

ORGANIZACIJSKI ODBOR ŠIBS