DRAGI UDELEŽENCI XXX. BANČNIH IGER - ŠIBS 2022

Od leta 2019 se rezultati vodijo in hranijo v sklopu nove spletne aplikacije IGRIS, ki jo najdete na naslovu https://www.igris.si/sibs2022/

ORGANIZACIJSKI ODBOR ŠIBS